Prova del comptador d'aigua

 • Banc de proves del comptador d'aigua

  Banc de proves del comptador d'aigua

  Es compon de:

  plataforma (totalment d'acer inoxidable), bomba d'aigua multietapa (11kW, baix soroll), mesuradors de cabal, pinces, dipòsit d'aigua (2,2 m3=2200L), regulador de cabal (caixa de control de diverses freqüències, 11kW), sistema de mesura (mètode de volum), 1m3 dipòsit d'amortiment, vàlvula, canonada suau d'alta tensió, filtre, antivibrador, base de mesurador de cabal, interruptors, etc.

  Equipat amb tres contenidors de volum diferents, és a dir, 10L, 50-100L i 500L.

  Prova de pressió de resistència del comptador d'aigua: 2MPa.

  Manual, semiautomàtic o totalment automàtic (opcional).